Siemens

DashTitleSmallOutput

ProductStateOutput
KurzbezeichnungShortNameOutput
TypProductTypeOutput
Artikelnr.ProductNumberOutput
SAP Liefernr. DeliveryNumberSAPOutput
SAP Montagenr. ConstructionNumberSAPOutput
PreisProductListPriceOutput
Menge

DashTitleOutput

LongTextOutput

LVTextMainPartOutput

SAPTextMainPartOutput